Therapie

Therapie kan vanaf het moment dat iemand zich weet te verwoorden. Meestal is dit vanaf een leeftijd van ongeveer 7 jaar. Er wordt zowel individuele, relatie als gezinstherapie aangeboden. Dit kan ook een combinatie zijn. Verder is er ook ouderbegeleiding of opvoedingsondersteuning mogelijk.

Therapie is steeds op afspraak: info@haertjens.be of 0032/496.96.44.50