Bemiddeling

Bemiddeling, soms ook mediatie genoemd, is een manier om tot een oplossing te komen met verschillende partijen. Bemiddeling wordt vaak (maar niet uitsluitend!) toegepast bij het opstellen van een ouderschapsplan (ouderschapsbemiddeling). Wanneer een koppel uit elkaar gaat en er zijn kinderen, kiezen de ouders graag zelf hoe ze het ouderschap in de toekomst invullen. De bemiddelaar zorgt dat alle thema's aan bod komen en het plan doorheen het hele opvoedingstraject bruikbaar blijft. Een ouderschapsplan, zoals elke overeenkomst bekomen met bemiddeling, kan gehomologeerd worden door een rechter. Hierdoor krijgt het dezelfde kracht als een gerechtelijke uitspraak.

De bemiddelaar is neutraal en werkt voor alle partijen aan tafel.

Andere voorbeelden van bemiddeling zijn: scheidingsbemiddeling, bemiddeling bij generatieconflicten, burenbemiddeling, ...

Is bemiddeling de oplossing voor jouw probleem: info@haertjens.be of 0032(0)496.96.44.50